A Valasek Szivattyútechnika Kft. minőségpolitikája

VALASEK KFT. – MINŐSÉGPOLITIKA

A Valasek Kft. vezetése üzletpolitikájának szerves részeként nyilvánítja ki a minőség iránti elkötelezettségét és fogalmazza meg minőségpolitikáját. Olyan minőségirányítási rendszert vezettünk be, amelynek alapeleme a folyamatainkkal összefüggő kockázatok és lehetőségek megfelelő kezelése.
Tevékenységünk középpontjában a Vevő áll. Vevőink igényeinek folyamatos, maradéktalan és megbízható teljesítésére törekszünk, hogy elnyerjük megelégedettségüket.

Felmérjük és teljesítjük a tevékenységünkkel kapcsolatos jogszabályi, hatósági és partneri elvárásokat. A rendelkezésünkre álló anyagi, tárgyi eszközöket és személyi állományt minőség-centrikusan, hatékonyan működtetjük. Törekszünk a minden érdekelt számára előnyös hosszú távú együttműködési kapcsolatok kialakítására. Szervezetünk környezetét figyelembe vesszük működésünk során, érdekelt feleink igényeinek változására időben reagálunk.
Meggyőződésünk, hogy minden, amit a minőség terén Vevőink érdekében teszünk, egyedüli biztosítéka cégünk működésének és versenyképességének.

Munkafolyamatainkat szabályozzuk, ellenőrizzük és értékeljük a kapott információk és adatok alapján. Elkötelezettek vagyunk a folyamatos minőségi fejlődés megvalósításában, a műszaki, technológiai és vevőkezelési feladatok minőségének tökéletesítésében.
A Minőségirányítási Rendszer következetes alkalmazása garantálja, hogy a termékeink és szolgáltatásaink minőségét meghatározó szervezeti, üzleti és műszaki tevékenységünk révén a szerződéses követelményeket kiváló minőségben kielégítsük.
Tudjuk, hogy a minőség nem a véletlen műve, hanem egységes rendszerbe foglalt tudatos és folyamatos munka eredménye. A vezetés számára egyértelmű, hogy a Minőségirányítási Rendszernek egyre jobban kell működnie ahhoz, hogy Vevőink növekvő minőségi igényeinek kielégítésére képesek legyünk.

A Valasek Kft. vezetése biztosítja a Minőségirányítási Rendszer működésének feltételeit, teljes felelősséggel és aktivitással dolgozik a minőségpolitika megvalósításáért. Támogatjuk és megköveteljük a korszerű szakmai ismeretek elsajátítását és alkalmazását. Rendszeres minőségügyi és szakmai képzéssel, oktatással biztosítjuk a munkatársak felkészültségét és önképzését. Célunk a minőségpolitika megvalósítására képes munkatársi közösség kialakítása, fejlesztése.
A vezetés elvárja, hogy minden dolgozó a maga területén járuljon hozzá a minőségpolitika gyakorlati megvalósításához, és megköveteli, hogy munkáját a dokumentált Minőségirányítási Rendszer alapján végezze, melyhez folyamatosan biztosítja a szükséges feltételeket.

Szigetszentmiklós, 2017.02.01.

Valasek László ügyvezető